134
برای مراجعین

جستجو بر اساس نام آزمایش

جوابدهی آنلاین
نام كاربري:

كلمه عبور:

  راهنمای نمونه گیری برخی آزمایشات

 

 

 دستورالعمل نمونه گيري صحيح وآماده سازي بیمار

 

راهنماي ناشتايي جهت انجام آزمايش ها                                     ادامه مطلب

روش آماده سازي براي آزمايش قند خون 2 ساعت پس از غذا           ادامه مطلب          

جمع آوري قسمت مياني ادرار جهت آزمايش كشت ادرار                 ادامه مطلب   

جمع آوري نمونه ادرار آزمايشات كشت و آنتي بيوگرام در اطفال         ادامه مطلب

روش جمع آوري ادرار 24 ساعته                                                 ادامه مطلب

آزمایش کامل ادرار                                                                   ادامه مطلب

آزمایش بررسی خون مخفی در مدفوع                                         ادامه مطلب

آمادگی های لازم جهت انجام آزمایش مدفوع                                 ادامه مطلب

آزمایش قند 2 ساعته                                                               ادامه مطلب

دستورالعمل برای انجام تست مانتو: PPD                                              ادامه مطلب

دستورالعمل جمع آوری مايع منی                                                ادامه مطلب

دستورالعمل جمع آوری نمونه جهت تست اسکاچ                            ادامه مطلب

شرايط انجام تست UBT                                                            ادامه مطلب

آمادگی های لازم جهت انجام پاپ اسمير                                      ادامه مطلب

توصيه هايی جهت توجه قبل از انجام آزمايش: PSA                         ادامه مطلب

آزمايش ژنتيک خون                                                                   ادامه مطلب

فرم اطلاعاتی آزمايش PCR-HCV                                                 ادامه مطلب

فرم اطلاعاتی انجام تست Allergy                                                ادامه مطلب

فرم پرسشنامه TDM (ANTIEPILEPTIC)                                       ادامه مطلب

پرسشنامه آزمايشات دبل مارکر و کوآد مارکر                                   ادامه مطلب

درخواست آزمايش سکوئنشيال واينتگريت تست                              ادامه مطلب

دستورالعمل نمونه گيری سرب                                                    ادامه مطلب