134
برای مراجعین

جستجو بر اساس نام آزمایش

جوابدهی آنلاین
نام كاربري:

كلمه عبور:

  میکروب شناسی

 


انجام کلیه کشت‌های معمول وتخصصی از جمله: مایکوپلاسما و اورا پلاسما هلیکوباکتر پیلوری، کمپیلوباکتر، مايكوباكتريوم‌ها ونيزسایرباکتری‌های غیرمتداول. شرکت در طرح‌های تحقیقاتی و همکاری با پایان نامه‌های دانشجویی و شرکت در کنگره‌های علمی با ارسال مقاله .

 


تجهیزات بخش:                       

    Safety cabinet beasat
    Auto clave Irantolid