134
برای مراجعین

جستجو بر اساس نام آزمایش

جوابدهی آنلاین
نام كاربري:

كلمه عبور:

  شرايط نمونه گيري كشت واژن 

1- در دوران خونریزی، حتی لکه بینی قاعدگی نباشید.

2- تاخیر قاعدگی نداشته باشید ( در این صورت ارائه کتبی تست بارداری منفی از سوی بیمار الزامی است)

3- دو تا سه روز از آخرین نزدیکی گذشته باشد.

4- از زمان آخرین دفع ادرار حداقل سه ساعت گذشته باشد (رعایت این مورد در خانم های مجرد و کودکان الزامی است)

5- از آخرین مصرف پماد و شیاف های واژینال و یا استفاده از حمام بتادین ، سرکه و ... حداقل سه تا چهار روز گذشته باشد.