134
برای مراجعین

جستجو بر اساس نام آزمایش

جوابدهی آنلاین
نام كاربري:

كلمه عبور:

  راهنماي نمونه گيري آزمايش PCTدستورالعمل نمونه گیری برای انجام آزمایش بعد از نزدیکی
(Post Coital Test (PCT


کلیات: 

این آزمایش برای بررسی وضعیت اسپرم در موکوس سرویکال و برای بررسی علل ناباروری انجام می شود .توصیه های قابل ارائه به بیماران :


زمان مساعد توصیه شده برای انجام این آزمایش بین روزهای 11 الی 16 بعد از شروع قاعدگی می باشد . مگر انکه طبق دستور پزشک معالج آزمایش در روزهای دیگری انجام شود .
سه روز قبل از آزمایش از تماس جنسی پرهیز گردد ( همسر یه روز قبل از آزمایش انزال نداشته باشد) .
• 48
ساعت قبل از مقاربت استفاده از کرم های واژینال ممنوع است .
بعد از مقاربت طبیعی در منزل 15 تا 30 دقیقه از حرکت خودداری کنید و در حالت خوابیده بمانی و تا زمان انجام نمونه گیری ادرار نکنید و دوش نگیرید .
زمان نمونه برداری مناسب و توصیه شده 1 تا 5 ساعت بعد از نزدیکی است ، بنابراین در زمان مناسب در آزمایشگاه حضور یابید ، مگر در مواردی که پزشک معالج دستورالعمل دیگری داده باشد .

 


شرایط نگه داری نمونه و نحوه انتفال :

نمونه را می توان هم در سرنگ انسولین یا توبرکولین و هم در لوله پلی اتیلن یا لوله های آزمایش کوچک نگهداری کرده و دهانه آن را برای جلوگیری از خشک شدن با درب یا کاغذ پارافین بپوشانید . برای تمامی آزمایشگاه ها ارزیابی موکوس در زمانی استاندارد پس از آمیزش مهم است . این زمان باید بین 9 تا 24 ساعت باشد .

 


ملاحظات ایمنی :

در هنگام گرفتن نمونه و هنگام ثبت مشخصات روی آن ،‌باید از دستکش یک بار مصرف استفاده شود .

 

 


منبع : کتاب مستند سازی و مستندات در آزمایشگاه پزشکی