134
برای مراجعین

جستجو بر اساس نام آزمایش

جوابدهی آنلاین
نام كاربري:

كلمه عبور:

  آزمايش اسپرم بعد از عمل وازکتومی

 

 

1. آزمایش باید حداقل دو ماه پس از بستن لوله ها انجام شود.

 

2. در طی 24 ساعت پیش از انجام آزمایش نباید نزدیکی صورت پذیرد یا مایع منی به هر علت دفع شود.