12
برای مراجعین

جستجو بر اساس نام آزمایش

جوابدهی آنلاین
نام كاربري:

كلمه عبور:

  آزمايش اسپرم بعد از عمل وازکتومی

 

 

1. آزمایش باید حداقل دو ماه پس از بستن لوله ها انجام شود.

 

2. در طی 24 ساعت پیش از انجام آزمایش نباید نزدیکی صورت پذیرد یا مایع منی به هر علت دفع شود.