134
برای مراجعین

جستجو بر اساس نام آزمایش

جوابدهی آنلاین
نام كاربري:

كلمه عبور:

  آزمایش ادرار 12 ساعته

 

هدف از جمع آوري نمونه ادرار 12 ساعته اندازه گيري و ارزيابي ميزان دفع مواد مختلف ( مثل پروتئين، كراتينين، كلسيم و ....) در ادرار طي 12 ساعت از روز مي باشد.


روش جمع آوري ادرار 12 ساعته


 1-
اولين نمونه ادرار خود را دور بريزيد و زمان را یادداشت نمایید.
 2-
از آن به بعد ادرار خود رادر ظرف مخصوص بريزيد.
 3-
ريختن ادرار در ظرف را تا 12 ساعت از زمان دور ريختن نمونه اول ادامه دهيد.
 4-
ظرف حاوي نمونه را در اسرع وقت به آزمايشگاه منتقل كنيد.


مثال: نمونه ادرار ساعت 7 صبح روزاول را دور ريخته و نمونه هاي بعد از آن را (هر چند بار ) تا ساعت 7 شب همان روز در ظرف مخصوص بريزيد

توجه: ادرار ساعت 7 شب روز را نيز در ظرف مخصوص بريزيد.

 


نكات مهم و ايمني:


- جمع آوری این نمونه دقیقاً 12 ساعت به طول می انجامد.
- طی این مدت سعی کنید به مقدار معمول آب مصرف کنید.
- ماده موجود در ظرف را دور نریخته و از تماس آن با پوست یا مخاط بدن جداً پرهیز کنید و در صورت بروز تماس، محل موردنظر را فوراً با مقدار زیادی آب شستشو دهید.

- اولین نمونه ادرار خود را (مثلاً ساعت 7 صبح) را دور بریزید (بیرون ظرف ادرار کنید) و مابقی را تا پایان 12 ساعت درون ظرف ادرار کنید.
- بهتر است طی این مدت درب ظرف را بسته و آنرا در جای خنک و به دور از دسترس اطفال یا نور مستقیم نگهداری کنید.
- ساعت و تاریخ شروع و پایان نمونه برداری را روی برگه در محل مخصوص یادداشت کنید.
- ظرف حاوی نمونه ادرار 12 ساعته را حداکثر طی مدت یک ساعت به آزمایشگاه تحویل دهید.
- توجه داشته باشید جهت انتقال نمونه ادرار به ظرف می توانید از یک ظرف شیشه ای تمیز و خشک استفاده نمایید.