12
برای مراجعین

جستجو بر اساس نام آزمایش

جوابدهی آنلاین
نام كاربري:

كلمه عبور:

  شرايط انجام آزمايش كورتيزولاز آنجایی که بالاترین میزان این هورمون در ساعت 8 صبح می باشد،

بنابراین جهت بهینه سازی آزمایش شما، باید نمونه گیری در همین ساعت به عمل آید

 

این در شرایطی است که شب پیش از انجام آزمایش به اندازه کافی و مناسب استراحت کرده باشید، در غیر این صورت حتما پزشک معالج در جریان قرار گیرد