134
برای مراجعین

جستجو بر اساس نام آزمایش

جوابدهی آنلاین
نام كاربري:

كلمه عبور:

  IT 

 

اين بخش از آزمايشگاه مسئوليت خريد ، نگهداري وتعمیرات کلیه سیستمهای كامپيوتر،پرینتر و نيز نصب و نگهداري نرم افزارهای در حال استفاده ومدیریت شبکه آزمايشگاه را بر عهده دارد.  

 

همچنین نگهداری سایت و به روز کردن مطالب، ارسال جواب از طریق سایت و ایمیل، طراحی بروشور و مطالب مورد نیاز آزمایشگاه و سایت در بخش IT صورت میگیرد.