134
برای مراجعین

جستجو بر اساس نام آزمایش

جوابدهی آنلاین
نام كاربري:

كلمه عبور:

  بهداشت و ایمنی

 

* این بخش تمرکز بر دو قسمت را دارد:

 

 

1- پرسنلی:

 

مصون نگاه داشتن كاركنان از بيماريها و سالم نگه داشتن وضعيت جسماني و روحي و محافظت كاركنان از آسيب هاي شغلي را به عهده دارد

 

 


 

 

2- مراجعین:

 

- حفظ بهداشت محیطی

- نظارت بر بهداشت سرویس های بهداشتی مردان و بانوان

  (مجهز به شیرآلات برقی جهت عدم تماس پوستی و ضدعفونی چندین مرتبه ای سرویس های بهداشتی در طول ساعات کاری)

- تجهیزات اطفای حریق و ...