134
برای مراجعین

جستجو بر اساس نام آزمایش

جوابدهی آنلاین
نام كاربري:

كلمه عبور:

  پذیرش و جوابدهی

 

 

پذیرش و جوابدهی آزمایشگاه پاتوبیولوژی بهداد درفضایی آرام، بسیار شیک و مجهز به همراه

 سه  پرسنل با سابقه و مجرب در دو شیفت کاری (7:00 صبح الی8:00 شب) پاسخگوی مراجعین و بیماران می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمایشگاه نامی    حامی سلامتی