12
برای مراجعین

جستجو بر اساس نام آزمایش

جوابدهی آنلاین
نام كاربري:

كلمه عبور:

  سم شناسی

 

 

این بخش تمامی آزمایش های مربوط به شناسایی داروها و سموم و ... را انجام می دهد.