134
برای مراجعین

جستجو بر اساس نام آزمایش

جوابدهی آنلاین
نام كاربري:

كلمه عبور:

  بیوشیمی بالینی

 

 

اگر نگاهی به تاریخچه آزمایشگاه و تشخیص آزمایشگاهی بکنیم متوجه می شویم که آزمایش های بیوشیمیایی از اولین آزمایش هایی بوده است که در تشخیص بیماری ها به کمک پزشکان آمده است. بعد از گذشت سالیان دراز هنوز بخش بیوشیمی در آزمایشگاه ها تشخیص پزشکی از پرکار ترین بخش های آزمایشگاه است. اگر چه تغییرات عمده ای در طول زمان در روشها و دستگاه های اندازه گیری ها رخ داده و اندازه گیری های بیوشیمیایی از روش های عمدتا دستی و کیت هایی که در داخل هر آزمایشگاهی تهیه می شد به سمت استفاده از دستگاه ها تمام اتوماتیک پیش رفته است اما هنوز اهمیت کنترل کیفیت در این بخش به قوت خود باقی است.

ما در آزمایشگاه پاتوبیولوژی بهداد بر این عقیده ایم که هزینه کردن برای کنترل کیفیت در این بخش جزء ضروری ارائه خدمات با کیفیت به مراجعین آزمایشگاه است، لذا آزمایشات این بخش با بهره برداری از دستگاه های تمام اتوماتیک و با استفاده از کنترل های مختلف انجام می گیرد تا بتوانیم نتایجی صحیح و دقیق را در اسرع وقت در اختیار مراجعین محترم قرار دهیم.