134
برای مراجعین

جستجو بر اساس نام آزمایش

جوابدهی آنلاین
نام كاربري:

كلمه عبور:

  خدمات آزمایشگاه

 

یکی از مواردی که آزمایشگاه نامی با توجه به نیاز یرخی شهروندان اقدام نموده "نمونه گیری در منزل" است که جهت سالمندان ، معلولین و موارد خاص اورژانس انجام میشود