134
برای مراجعین

جستجو بر اساس نام آزمایش

جوابدهی آنلاین
نام كاربري:

كلمه عبور:

  شرایط نمونه برداری قارچ

 

 

 

1- عدم استحمام بيمار يا شستشوي محل ضايعه به مدت 3 تا 5 روز

2- عدم استفاده از كرم يا داروهاي موضعي در محل ضايعات سطحي

3- گاهي ناشتايي

4- پاك نمودن محل ضايعه از فلور نرمال

 

* در زمان پذیرش به شما اطلاعات تکمیلی نسبت به رعایت و شرایط آن داده خواهد شد