134
برای مراجعین

جستجو بر اساس نام آزمایش

جوابدهی آنلاین
نام كاربري:

كلمه عبور:

  راهنماي نمونه گيري براي كشت مدفوع

 

جمع آوری نمونه مدفوع

1. باید برای مدت 7 تا 10 روز پیش از انجام این آزمایش از درمان با روغن کرچک یا روغن های معدنی، بیسموت، منیزیون، ترکیبات ضد اسهال، تنقیه با باریوم و مصرف آنتی بیوتیک ها خودداری نمایند.

2. ظرف پلاستیکی سفید رنگ را در حالیکه دارای برچسب مشخصات می باشد از نمونه گیری تحویل گرفته و با خود به منزل ببرید.

    نمونه مدفوع را فقط در ظرف مخصوص آزمایشگاه جمع آوری نمائید.

3. ظرف حاوی مایع نگهدارنده (فرمالین 10%) می باشد، از دست زدن به آن و یا دور ریختن آن جداً خودداری نمائید. این ماده، نگهدارنده تخم انگلها و تک یاخته های روده ای است.

4. اگر بیمار بستری است، نمونه را در یک ظرف خشک جمع آوری نموده و سپس با استفاده از چوب مخصوص (آپسلانک)، نمونه را به ظرف برچسب دار منتقل نمائید.

5. صبح مقدار کمی مدفوع (حدود 5 گرم) در ظرف ریخته و با استفاده از چوبک آن را به داخل ظرف پلاستیکی ریخته و سپس چوبک را دور می اندازید.

6. جهت جلوگیری از انتشار عفونت از آلوده نمودن سطوح خارجی ظرف و یا شستن آن با آب خودداری نمائید.

7. نمونه مدفوع نباید با ادرار یا آب آلوده شود زیرا ادرار می تواند برخی از انگل های فعال را از بین ببرد.

8. پس از اتمام نوبت های نمونه گیری درب ظرف را محکم بسته و به آزمایشگاه تحویل دهید.

9. بیماران باید نمونه جمع آوری شده را خصوصاً در موارد مشکوک به اسهال خونی بلافاصله به آزمایشگاه ارسال کنند.

10. اگر انجام آزمایش حداکثر تا 60 دقیقه پس از جمع آوری نمونه امکانپذیر نباشد، لازم است تا نمونه در یخچال قرار داده شود.