134
برای مراجعین

جستجو بر اساس نام آزمایش

جوابدهی آنلاین
نام كاربري:

كلمه عبور:

  نمونه برداری

 

 

این بخش مجهز به بخش‌های مجزا جهت نمونه‌گیری نوزادان ، نمونه‌گیری خانمها و آقایان ، نمونه‌گیری خاص خانمها و نمونه‌گیری اورژانس در فضای مناسب می‌باشد.

رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشت جهت بیماران و پرسنل به بهترین نحو و طبق اصول و الزامات مرجع سلامت صورت می‌گیرد.

 

 

 

خون گیری بزرگسالان

 در این بخش نمونه گیری از بزرگسالان در محیطی آرام و توسط پرسنل مجرب و با سابقه انجام می پذیرد .

 

 

خون گیری نوزاد و کودکان

در این بخش نمونه گیری از کودکان و نوزادان در محیطی متفاوت توسط پرسنل مجرب در امر نمونه گیری از کودکان و نوزادان انجام می پذیرد .

  

 

نمونه برداری قارچ

نمونه برداری توسط نیروهای مرد و زن مجرب صورت می پذیرد.

 

 

نمونه برداری واژینال

این نمونه گیری در جایگاهی خاص و مناسب انجام می پذیرد .